Kho ngoại quan

Kho sạch đẹp, có camera an ninh hoạt động 24/7 đáp ứng được yêu cầu cao của khách hàng trong nước và ngoài nước.

Uy Tín - Chất Lượng - Trách Nhiêm

HOTLINE:0906 826 499 - 0907 809 499

 

Chịu sự giám sát, quản lý trực tiếp của Hải Quan, hệ thống kho ngoại quan được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn để lưu trữ các loại hàng hóa liên quan đến việc xuất/nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hệ thống an ninh: Camera quan sát 24/7, đèn chiếu sáng, cổng rào, cửa kho…đều được lắp đặt và kiểm tra thường xuyên.

Luôn bố trí nhân viên kiểm đếm và sắp xếp kho

 

 

Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN

 

 

Bao gồm 2 kho ngoại quan với các diện tích khác nhau cho mỗi kho, tổng diện tích khoản  1,600 M2

Kho 1: 600 M2

Kho 2: 1000 M2